Číměř čp. 12
+420 384 388 808

Územní plán obce

Vyhláška o vydání územního plánu obce Číměř

av-oznameni-o-vydani-up-cimer

 

Výkres základního členění území

cimer-01zcu

 

Hlavní výkres

cimer-02hv

 

Výkres VPS, VPO a ASANACÍ

cimer-03vps

 

Výkres veřejné infrastruktury

cimer-04kvi

 

Koordinační výkres odůvodnění

cimer-o01kov

 

Koordinační výkres odůvodnění – detail

cimer-o02kov-dea

cimer-o02kov-deb

 

Územní plán Číměř

cimer-o03svz

 

Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL – odůvodnění

cimer-o04zpf

 

up-cimer-oop-text