Číměř čp. 12
+420 384 388 808

Poplatky

Showcase your service in a stunning awesome Scalia way! Benefit from the rich selection of the ready-made page samples & be inspired

Poplatky

Místní poplatky mohou občané uhradit v kanceláři OÚ Číměř nebo převodem na účet číslo  603164389/0800, kdy jako variabilní symbol uvedou číslo popisné nebo číslo evidenční u chaty.

 

Poplatky:

  • poplatek za psa (platí držitel psa ze psů starších 3 měsíců, poplatek je splatný do 31.3. příslušného kalendářního roku)
  • vodné a stočné (poplatek je splatný do 30.4. příslušného kalendářního roku)
  • nájem vodoměru (poplatek je splatný do 30.4. příslušného kalendářního roku)
  • nájem hrobového místo (smlouva o nájmu hrobového místa se uzavírá na 10 let, poté se musí smlouva obnovit a uhradit poplatek)
  • nájmy z pozemků (platí nájemce, poplatek je splatný do 31.3. příslušného kalendářního roku)
  • nájmy z bytů (platí nájemce, poplatek je splatný každý měsíc)
  • nájmy z nebytových prostor (platí nájemce, poplatek je splatný dle smlouvy)
  • poplatek z ubytovací kapacity (platí ubytovatel, kterým je fyzická či právnická osoba, která poskytla přechodné ubytování v hotelu s nejméně 10 pokoji, motelu s nejméně 10 pokoji, penzionu s nejméně 5 pokoji či v ostatním ubytovacím zařízení např. ubytovně……)

 

Více informací na Obecním úřadě Číměř, telefon 384 388 808 nebo e-mail.: poplatky@obeccimer.cz.